PELAN STRATEGIK UPM 2021-2025 | KOLEJ TUN DR. ISMAIL

» PELAN STRATEGIK UPM 2021-2025

PELAN STRATEGIK UPM 2021-2025

 

  • Pelan Strategik UPM 2021-2025 (PSUPM) ini dibangunkan sebagai usaha untuk meneruskan legasi kecemerlangan UPM sebagai kesinambungan kepada Pelan Strategik 2014-2020. Ia juga menzahirkan komitmen berterusan dalam memastikan bahawa UPM mempunyai daya saing yang tinggi dalam menawarkan perkhidmatan pengajian tinggi pada peringkat tempatan dan juga antarabangsa.

 

  • Secara ringkas, PSUPM ini menghuraikan cabaran, nilai-nilai bersama, matlamat, objektif strategik, pelan tindakan dan sasaran keberhasilan UPM untuk meningkatkan sumbangan, peranan dan kecemerlangan dalam aspek akademik, penyelidikan, keunggulan pelajar, pemasyarakatan ilmu, pembangunan pertanian, pengukuhan institusi, nilai dan tadbir urus serta pembangunan lestari yang akan dilaksanakan untuk tempoh 2021 hingga 2025.

 

PELAN STRATEGIK UPM 2021-2025

 

SXFbSAe~